Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit køb på Realtoys.dk.

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter din adfærd på Realtoys.dk, herunder hvad du klikker på, hvilke varer du kigger på mv. (”Digital Adfærd”). Din digitale adfærd indsamles via cookies.  

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).
Har du givet samtykke til direkte markedsføring, kan du finde privatlivspolitikken for direkte markedsføring her på siden.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Realtoys

CVR-nr. 39991888 Holmevej 29
4000 Roskilde
E-mailadresse: kundeservice@realtoys.dk


Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din Realtoys bruger, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside og levering af dine varer
 2. Videregivelse af oplysninger til fragtmænd med henblik på levering af dine varer
 3. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 5. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 6. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger, herunder aftale om køb af varer via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)

Ad. 2. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)

Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter: 

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger om dig til brug for din Realtoys bruger, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt, mest købte varer mv.
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd indsamlet via cookies

Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Videregivelse til fragtmænd i forbindelse med levering af dine varer
 • Overladelse til IT leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

1. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien
 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Alchemer LLC: Har hovedsæde i USA
 • Trustpilot A/S: der kan ske overførsel til USA og Australien
 • Facebook : Har hovedsæde i USA

Overførselsgrundlaget er:

Alle databehandlere listet ovenfor anvender standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

2. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

 Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen

3. Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på  kundeservice@….

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

3. Ret til sletning.

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

4. Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

5. Ret til indsigelse

Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

7. Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.Realtoys.dk.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.